* بررسی کلی

* درخواست روادید به عنوان شریک زندگی یا همسر

* درخواست روادید به عنوان والدین

* درخواست روادید به عنوان فرزند

* درخواست روادید به عنوان بزرگسالی که برای دریافت مراقبت توسط خویشاوندان به بریتانیا می آید

* براساس زندگی شخصی خود درخواست ویزا کنید

* دانش زبان انگلیسی

* ارائه شواهد اثبات درآمد


 

ارائه شواهد اثبات درآمد

شما و شریک زندگی  شما باید دارای مجموع درآمدی به مبلغ حداقل 18.600 پوند در سال باشید، اگر:

 • به عنوان شریک زندگی درخواست ویزا می کنید.
 • قصد دارید ظرف 5 سال اقامت دائم (دریافت «اقامت نامحدود») دریافت کنید.

اگر صاحب فرزندانی هستید که دارای شرایط زیر نیستند، باید داشتن مبلغ درآمد اضافی را نیز ثابت کنید:

 • شهروند بریتانیا.
 • دارای تابعیت کشورهای EEA.
 • دارای اقامت دائمی.

باید مطابق شرح زیر دارای درآمد اضافی باشید:

 • مبلغ 3800 پوند برای اولین فرزند.
 • 2400 پوند برای هر فرزند بعد از اولین فرزند.

این شرایط «الزامات حداقل درآمد» نامیده می شود.

ممکن است بتوانید پس انداز خود را جایگزین درآمد کنید.

نحوه اثبات داشتن درآمد به نحوه کسب درآمد بستگی دارد.

چه مواردی به عنوان درآمد محسوب می شود

شما و شریک زندگی شما می توانید از موارد زیر استفاده کنید:

 • درآمد حاصل از اشتغال قبل از کسر مالیات و بیمه ملی (P60 یا فیش حقوق خود را بررسی کنید). تنها در صورتی می توانید از درآمد خود استفاده کنید که آن را در بریتانیا کسب می کنید.
 • درآمدی که از طریق خود اشتغالی یا به عنوان مدیر عامل شرکت مسئولیت محدود در بریتانیا کسب میکنید. بازگشت مالیات خودارزیابی را بررسی کنید.
 • پس انداز نقدی بالاتر از 16000 پوند.
 • پول حاصل از مستمری بازنشستگی.
 • درآمد غیر کاری. به عوان مثال حاصل از اجاره املاک یا سود سهام.

اگر از درآمد حاصل از خود اشتغالی یا اشتغال استفاده می نمایید، باید ثابت شود شما یا شریک زندگیتان این درآمد را به مدت 6 ماه یا بیشتر کسب می کرده اید.

مثال: شما از کار کردن برای کارفرمای ثابتی به مدت 6 ماه یا بیشتر مبلغ 18000 پوند درآمد کسب کرده اید.

باید چه شواهدی برای اثبات درآمد ارائه کنید

باید شواهد اثبات درآمد خود را همراه درخواست روادید خود ارسال نمایید. اگر شما و یا شریک زندگی شما شاغل هستید می تواند مدارک زیر را نیز ارسال کنید:

 • صورتحساب بانکی که درآمد شما و شریک زندگی شما را نشان می دهد.
 • فیش حقوقی برای مدت 6 ماه.
 • نامه ای از طرف کارفرما، که دارای تاریخ و در سربرگ شرکت مربوطه تهیه شده.

نامه کارفرما باید موارد زیر را تأیید کند:

 • شما یا شریک زندگی شما در استخدام کارفرما هستید.
 • عنوان شغلی شما یا شریک زندگی شما.
 • مدت زمان اشتغال شما یا شریک زندگی شما نزد کارفرما.
 • نوع قرارداد (به عنوان مثال، قرارداد دائم، قرارداد موقت).
 • درآمد شما یا شریک زندگی شما قبل از کسور مالیات و بیمه ملی.
 • درآمد فعلی شما یا شریک زندگی شما چه مدت برقرار بوده است.
 • فیش های حقوق واقعی هستند.

موقع درخواست آنلاین ویزا دقیقا به شما اطلاع داده خواهد شد که چه مدارکی باید ارسال کنید.

اگر دارای شرایط زیر هستید راهنمای تفصیلی را مطالعه کنید:

 • درآمد شما و شریک زندگی شما نامشخص است.
 • شما یا شریک زندگی شما ظرف 6 ماه گذشته از مرخصی تولد فرزند استفاده کرده اید.
 • مایلید منابع درآمدی متفاوتی را ترکیب کنید.

راهنمای تفصیلی توضیح می دهد که برای هر نوع درآمدی که بر آن متکی هستید چه شواهدی باید ارسال کنید.

اگر توانایی برآورده ساختن الزامات حداقل درآمد را ندارید

اگر قصد دارید ظرف 5 سال آینده به عنوان شریک زندگی اقامت دائم دریافت کنید باید توانایی کسب حداقل درآمد برای قابلیت دریافت این نوع روادید را داشته باشید.

اگر واجد شرایط درآمدی نباشید، ممکن است بتوانید ظرف مدت 10 سال اقامت دائم دریافت کنید.

 در چه مواقعی لازم نیست واجد شرایط درآمدی باشید

تحت یکی از حالت های زیر ممکن است بتوانید ظرف مدت 5 سال بدون احراز شرایط درآمدی اقامت دائم بگیرید:

 • به عنوان والدین درخواست ویزا می کنید.
 • مزایای مشخصی دریافت می کنید. به عنوان مثال کمک هزینه مالی افراد معلول.

باید نشان بدهید که شما و خانواده شما پول کافی برای حمایت مالی و تجهیز زندگی خود بدون تکیه برای حمایت های دولتی هستید. بازرسان پرونده دارایی و هزینه های مسکن را درنظر می گیرند.

اطلاعاتی که باید ارائه کنید

باید اطلاعات لازم و برخی شواهد لازم را برای ارائه درخواست روادیدتان آماده کنید. اطلاعات باید شامل مشخصات شما و هر یک از وابستگانی باشد که بطور هم زمان برای آنها درخواست روادید می کنید باشد.

شما باید اطلاعات و مدارک زیر را اعلام و ارسال کنید:

 • نام تمامی افراد
 • تاریخ تولد خود
 • پاسپورت فعلی یا سایر مدارک شناسایی مسافرت.
 • کپی هایی از صفحه عکس دار و یا هر صفحه دارای مهر ورود در ویزای قبلی.
 • یک کپی از مجوز اقامت بیومتریک.
 • جزئیات هر نوع درخواست مهاجرت قبلی.
 • جزئیات هرگونه محکومیت کیفری.
 • اگر بیمه ملی دارید، به شماره آن احتیاج است.
 • اگر خارج از بریتانیا درخواست ویزا می کنید، تاریخ تولد والدین و ملیت آنها نیاز است.
 • ترجمه رسمی هر یک از مدارکی که به زبان انگلیسی یا ولزی نیست.

اگر خارج از بریتانیا برای ویزا اقدام می کنید باید صفحه ای سفید برای قراردادن ویزا داشته باشید.

برای درخواست آنلاین ویزا باید آدرس ایمیل داشته باشید.

باید شواهدی برای اثبات موارد زیر نیز ارائه دهید:

 • وضعیت مالی
 • سطح زبان انگلیسی از لحاظ درک مطلب و مکالمه.

ممکن است براساس شرایط خود لازم باشد مدارک اضافی ارائه کنید. به عنوان مثال فرم حمایت مالی از طرف اعضای خانواده در بریتانیا.

می توانید فتوکپی هایی از مدارکی مانند صورتحساب بانک یا صلاحیت های علمی خود ارسال کنید. باید اصل پاسپورت یا مدرک شناسایی مسافرتی اصلی خود را ارسال کنید.

موقع درخواست ویزا به شما اطلاع داده خواهد شد مدارک خود را به کجا ارسال کنید.

مشخصات شریک زندگی شما

اگر دارای شریک زندگی باشید، درباره اطلاعات زیر از شما سوال خواهد شد:

 • نام
 • تاریخ تولد
 • ملیت
 • پاسپورت
 • حق ماندن در بریتانیا، به عنوان مثال شهروند بریتانیا هستند.

در موارد زیر نیز باید اطلاعاتی ارائه کنید:

 • افرادی که تا کنون از طریق ازدواج یا فرزند مشترک در زندگی شریک شما بودند.
 • در صورت جدایی ، ارائه سند طلاق.
 • معرفی افراد مستمری بگیر از طرف همسر به عنوان مثال والدین.

اثبات روابط

اگر به عنوان همسر یا شریک زندگی درخواست ویزا می کنید، درباره موارد زیر از شما سوال خواهد شد:

 • روابط شما با شریک زندگی، به عنوان مثال چطور با یکدیگر آشنا شدید، و هرچند وقت یکبار یکدیگر را ملاقات می کنید.
 • چه مدت با یکدیگر زندگی کرده اید. لازم است شواهدی مانند صورتحساب مالیات شهر را ارائه دهید.
 • پرداخت های مالی مشترک.
 • آیا شما پرستار شریک زندگی خود هستید.

شریک زندگی قبلی شما

باید اطلاعات هر یک از افرادی که قبلا با آنها ازدواج کرده اید یا فرزند مشترکی از آنها دارید را ارائه دهید. شامل شواهدی مبنی بر پایان ازدواج، به عنوان مثال سند طلاق.

فرزندان

درصورت داشتن فرزند چه زوج و چه زوجه باید مشخصات آنها را ارائه دهید.

درباره تمام فرزندان شما سوال خواهد شد، حتی اگر درخواست ویزا نکرده باشند.

باید اطلاعات لازم درباره فرزندان را مطابق شرح زیر ارائه کنید:

 • نام
 • ملیت
 • تاریخ تولد
 • جزئیات پاسپورت
 • فرزند شما با چه کسی زندگی می کند.
 • معرفی فردی که حضانت فرزند شما را برعهده دارد.به عنوان مثال پدر خوانده.
 • چقدر در روال زندگی روزانه آنها نقش دارید.
 • شرایط ملاقات با فرزند چه می باشد؟ به عنوان مثال دسرسی اعطا شده توسط دادگاه به چه صورت است.
 • معرفی خویشاوندان درجه دوم فرزند.
 • فرزند شما چه کشورهایی را بازدید و یا در آن زندگی کرده است.

زندگی شما خارج از بریتانیا

باید جزئیاتی درباره موارد زیر ارائه کنید:

 • کشورهایی غیر از بریتانیا که بازدید کرده اید یا در آنجا زندگی کرده اید.
 • کشوری که شما و خانواده و حتی دوستانتان در آن متولد شدند و دارای آن ملیت هستند را معرفی نمایید.

بعد از درخواست ویزا

اگر بعد از درخواست ویزا، به مدارک خود نیاز فوری پیدا کردید، می توانید برای در خواست مدارک خود اقدام نمایید. در این حالت ممکن است مجبور به لغو درخواست ویزا نیز شوید.

ارائه اثرانگشت و عکس

اگر در بریتانیا برای ویزا اقدام کرده باشید، نامه ای دریافت خواهید کرد که از شما می خواهد اثر انگشت و عکس خود را ارائه کنید («اطلاعات بیومتریک [زیست‌سنجی]») .

اگر درخواست ویزای شما پذیرفته شود

مجوز اقامت بیومتریک دریافت خواهید کرد. در اینصورت:

شما می توانید:

 • کار کنید
 • درس بخوانید

زمانی که برای تمدید اقامت خود به منظور ازدواج درخواست روادید نمودید دیگر قادر به درخواست روادید کار و تحصیل نخواهید بود.

شما نمی توانید:

 • معمولا نمی توانید از مزایا و سایر بودجه های دولتی برای خود یا سایر وابستگان استفاده کنید.
 • تا زمانی که واجد شرایط نیستید نمی توانید برای اقامت دائم در بریتانیا اقدام کنید.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها