Rate this page

کار کردن بدون مجوز کار در کانادا

کار کردن بدون مجوز کار در کانادا

اکثر اتباع خارجی که مایل به کار در کانادا هستند، نیاز به مجوز کار دارند، این مجوز یک سند قانونی است که به یک اتباع خارجی اجازه می دهد تا مشغول به کار و دریافت غرامت از یک کارفرمای کانادایی بشوند. با این حال، در شرایطی خاص و منحصر به فرد، یک تبعه خارجی ممکن است بتواند بدون مجوز کار در کانادا کار کند.

انواع مشاغل کانادا که به مجوز کار احتیاج ندارند

شغل هایی که در ادامه آورده شده اند، ممکن است به اتباع خارجی برای کار در کانادا نیاز نداشته باشند. لازم به ذکر است که آوردن ساده این مورارد در این لیست بدان معنی نیست که شخص واجد شرایط معافیت اجازه کار باشد. برای واجد شرایط بودن در معافیت از مجوز کار، شغل یک شخص باید در این لیست قرار داشته باشد و آنها باید معیارهای معافیت اضافی برای شغل خاص خود را مطابق با صفحه وب برنامه پویایی بین المللی ارائه دهند.

 • ورزشکار یا مربی
 • محقق حادثه حمل و نقل هوایی
 • بازدید کننده تجاری
 • بازرس هواپیمایی کشوری
 • روحانیت
 • برگزارکننده کنوانسیون
 • عضو خدمه
 • ارائه دهنده خدمات اضطراری
 • آزمونگر و ارزیاب
 • شاهد یا مأمور خبره
 • عضو خانواده نماینده خارجی
 • افسر یا نماینده دولت خارجی
 • دانشجوی مراقبت های بهداشتی
 • قاضی ، داور یا مقام مشابه
 • پرسنل نظامی
 • گزارشگر خبر یا خدمه فیلم و رسانه
 • تهیه کننده یا کارمندانی که روی تبلیغات کار می کنند
 • هنرمند اجرا
 • سخنران عمومی
 • نیروی کار بسیار ماهر و کوتاه مدت
 • محقق کوتاه مدت
 • دانشجویی که خارج از دانشگاه کار می کند
 • دانشجویی که در دانشگاه کار می کند

 اگر یک تبعه خارجی که در یکی از موقعیت ها یا سناریوهایی که در بالا ذکر شده است شاغل باشد ، ممکن است واجد شرایط معافیت اجازه کار باشد.

ورزشکار یا مربی

مربی یا ورزشکار

اگر یک تبعه خارجی و عضو تیم ورزشی خارجی ای هستید که در کانادا مسابقه می دهد، ممکن است از نیاز داشتن به مجوز کار معاف باشد. این ماده شامل ورزشکاران، مربیان و سایر اعضای تیم های خارجی می شود. اگر بخشی از یک تیم کانادایی هستید، به اجازه کار احتیاج دارید.

کارشناس حادثه حمل و نقل هوایی

اگر به عنوان نماینده یا مشاور برای بررسی حوادث حمل و نقل هوایی یا سایر حوادث معتبر شناخته شده هستید، ممکن است از نیاز به داشتن مجوز کار برای انجام چنین کارهای تحقیقاتی ای در کانادا معاف شوید. برای واجد شرایط بودن در این معافیت، تحقیقات باید طبق قانون تحقیق حوادث حمل و نقل و ایمنی انجام شود.

بازدید کننده تجاری

بازدید کنندگان تجاری اتباع خارجی ای هستند که برای انجام فعالیت های تجاری به کانادا سفر می کنند اما وارد بازار کار کانادا نمی شوند. اگر تعریف بازدید کننده تجاری برای شما صدق کند، ممکن است از نیاز به داشتن مجوز کار در کانادا معاف شوید.

نکته: بین یک بازدید کننده تجاری و یک تاجر تفاوت معنی داری وجود دارد، اطمینان حاصل کنید که شما از این تعریف برای واجد شرایط بودن معافیت استفاده می کنید.

بازرس هواپیمایی کشوری

بازرس هواپیمایی کشوری

اگر برای بررسی عملیات پرواز و امنیت کابین پروازهای بین المللی از طریق کانادا به کار گرفته شده اید، ممکن است واجد شرایط معافیت اجازه کار شوید.

روحانیت

اگر شما یک تبعه خارجی ای هستید که یک خادم مقرر شده، یک فرد غیر روحانی یا یک عضو از یک دستور دینی هستید، می توانید برای انجام امور مذهبی در کانادا مجاز به دریاف معافیت از اجازه کار بشوید. وظایف شما در کانادا می تواند شامل موارد زیر باشد: موعظه دکترین،رهبر پرستش، یا مشاوره معنوی.

برگزارکننده کنوانسیون

اگر کنوانسیون های بین المللی یا جلسات بین المللی را سازماندهی یا اجرا کنید ، ممکن است واجد شرایط معافیت اجازه کار شوید. لطفاً توجه داشته باشید که این معافیت فقط در مورد سازمان دهندگان اعمال می شود، افرادی که ارائه دهنده خدمات عملی-تجربی (خدمات صوتی و تصویری ، به عنوان مثال)هستند، در چنین کنوانسیون هایی باید دارای مجوز کاری مناسب باشند.

عضو خدمه

اگر یک تبعه خارجی ای هستید که راننده کامیون، راننده اتوبوس، حمل و نقل یا نیروی کار هواپیمایی هستید، ممکن است واجد شرایط معافیت از اجازه کار باشید. برای واجد شرایط بودن در معافیت، اشتغال شما باید دو شرط را رعایت کند:

 • شما باید روی وسایل نقلیه متعلق به شرکتهای خارج از کانادا که برای حمل بار و یا مسافر بین المللی استفاده می شوند ، کار کنید. و
 • کار شما باید مربوط به کارکرد وسایل نقلیه و یا سرویس دهی به مسافران باشد.
ارائه دهنده خدمات اضطراری

ارائه دهنده خدمات اضطراری

اگر یک تبعه خارجی ای هستید که در کانادا برای ارائه خدمات در مواقع اضطراری مشغول به کار هستید، ممکن است واجد شرایط دریافت معافیت از اجازه کار بشوید. خدمات شما باید برای حفظ زندگی و یا املاک در کانادا باشد. این اضطراری ها شامل بلایای طبیعی، مانند آتش سوزی یا سیل و همچنین حوادث صنعتی ای میباشد که محیط زیست را تهدید می کند.

آزمونگر و ارزیاب

اگر یک تبعه خارجی ای هستید که استاد یا کارشناس دانشگاهی میباشید، ممکن است برای انجام انواع خاصی از فعالیت ها در کانادا مجاز به دریافت معافیت اجازه کار باشید. این فعالیت ها شامل ارزیابی و یا نظارت بر پروژه های دانشگاهی، طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها میباشد. شما ممکن است در یک موسسه آموزشی کانادایی یا یک گروه تحقیقاتی کانادایی مشغول به کار شوید.

شاهد یا محقق خبره

اگر در کانادا کار می کنید تا مدارکی را قبل از یک نهاد نظارتی، مجکمه یا دادگاه بدست آورید، ممکن است واجد شرایط معافیت از اجازه کار باشید.

عضو خانواده نماینده خارجی

اگر همسر یا فرزند یا نماینده خارجی هستید ، ممکن است واجد شرایط دریافت معافیت اجازه کار در کانادا باشید. برای واجد شرایط بودن ، باید شرایط زیر را رعایت کنید:

 • شما باید توسط مصالح جهانی کانادا (GAC) شامل یک شمارنده GAC در گذرنامه خودتان، اعتبار بخشیده بشوید.
 • شما باید نامه ای بدون اعتراض صادر شده توسط GAC داشته باشید. این نامه معمولاً فقط درصورتی صادر می شود که توافق نامه اشتغال متقابل بین کانادا و کشور دیگری وجود داشته باشد.
افسر یا نماینده دولت خارجی

افسر یا نماینده دولت خارجی

اگر هر یک از سه شرط زیر را رعایت کنید ، می توانید از معافیت اجازه کار برخوردار شوید:

 • شما کارمند دولت خارجی هستید که طبق توافق نامه مبادله ای کار می کنید و به مقامات اجازه می دهد تا در دولت های کشور شما و کانادا کار کنند.
 • شما یک دیپلمات خارجی یا نماینده رسمی یک کشور دیگر هستید.
 • شما یک دیپلمات خارجی یا نماینده رسمی سازمان ملل متحد هستید.

کارمندان دولت های دیگر اگر بیش از 3 ماه بخواهند در کانادا کار کنند باید نامه رسمی دریافت کنند.

دانشجوی مراقبت های بهداشتی

دانشجوی مراقبت های بهداشتی

اگر یک تبعه خارجی هستید که در یک رشته مراقبت های بهداشتی در کانادا تحصیل می کنید و می خواهید به عنوان بخشی از یک برنامه آموزشی مشغول بشوید، ممکن است واجد شرایط معافیت از اجازه کار باشید. برای واجد شرایط بودن در این معافیت، باید چهار شرط زیر را رعایت کنید:

 • شما باید در کارآموزی بالینی شرکت کنید.
 • هدف اصلی اشتغال شما برای اهداف آموزشی است.
 • شما باید تأیید کتبی از طرف نهاد نظارتی استان داشته باشید که حرفه شما را کنترل می کند (توجه داشته باشید که همه استان ها به این امر نیاز ندارند).
 • آموزش شما باید کمتر از 4 ماه طول بکشد.

اگر همه این شرایط را برآورده نکنید، به اجازه کار احتیاج دارید

قاضی ، داور یا مقام مشابه

اگر یک تبعه خارجی ای هستید که برای قضاوت یا مقام رسمی در مسابقات آماتوز بین المللی به کانادا سفر می کنید، می توانید از معافیت اجازه کار برخوردار شوید. رویدادهایی که در ادامه آورده شده اند واجد شرایط برای این معافیت هستند:

 • جشنواره های موسیقی و رقص.
 • نمایش حیوانات
 • مسابقات کشاورزی.

پرسنل نظامی

اگر عضو نیروهای مسلح یک کشور دیگر باشید، ممکن است واجد شرایط معافیت اجازه کار در کانادا باشید. برای واجد شرایط بودن در این معافیت، باید دستورجابجایی ای را داشته باشید که طبق قانون نیروهای بازدیدکننده وارد کانادا می شوید

گزارشگر خبر یا خدمه فیلم و رسانهw and media

گزارشگر خبر یا خدمه فیلم و رسانه

اگر یک تبعه خارجی هستید که در کانادا به عنوان گزارشگر خبر یا در یک گروه فیلم و رسانه ای مشغول به کار هستید ، می توانید از معافیت اجازه کار برخوردار شوید. برای واجد شرایط بودن باید یکی از شرایط زیر را داشته باشید:

 • شما باید یک گزارشگر خبر یا عضو خدمه گزارشگر خبر باشید.
 • شما باید عضو یک فیلم یا خدمه رسانه ای باشید که وارد بازار کار کانادا نخواهید شد.
 • شما باید یک روزنامه نگار باشید که برای چاپ ، رادیو ، تلویزیون یا نشریاتی مبتنی بر وب کار می کند که کانادایی نیست.
 • شما باید یک خبرنگار مقیم باشید.
 • شما باید یک مدیر یا عضو دفتری ای باشید که در رویدادی به مدت زمان کمتر از 6 ماه، شرکت کنید.
برنامه پویایی بین المللی

تهیه کننده یا کارمندانی که روی تبلیغات کار می کنند

اگر برای کار در یک تبلیغات تجاری با تأمین مالی خارجی برای تلویزیون، مجله ها یا رسانه های دیگر، وارد کانادا می شوید، ممکن است واجد شرایط معافیت اجازه کار شوید. برای واجد شرایط بودن ، باید یکی از نقشهای زیر را داشته باشید:

 • تهیه کننده فیلم
 • بازیگر
 • کارگردان
 • تکنسین
 • سایر پرسنل اساسی

این معافیت فقط در مورد اشتغال کوتاه مدت اعمال می شود ، که معمولاً بیشتر از 2 هفته طول نمی کشد.

مجری هنرمند

برخی از هنرمندان برجسته خارجی مجاز به کار در کانادا بدون اجازه کار هستند. برای واجد شرایط بودن در این معافیت، اتباع خارجی باید چندین الزام را رعایت کنند:

 • شما هنرمند خارجی یا کادر پشتیبانی اصلی این هنرمند هستید.
 • شما برای مدت زمان محدودی در کانادا اجرا خواهید کرد.
 • شما به دلیل ادامه کار کنونی در کانادا توسط گروهی که با شما قرارداد بسته اند استخدام نمی شوید.
 • شما در ایجاد پخش برای تلویزیون ، رادیو یا فیلم دخیل نخواهید بود.

سخنران عمومی

اگر یک تبعه خارجی ای هستید که سخنرانی مهمانی، یک سخنرانی تجاری یا یک سمینار را برعهده دارید، می توانید از معافیت اجازه کار برخوردار شوید. فقط سخنرانان در رویدادهایی که بیش از 5 روز طول نکشند واجد شرایط این معافیت هستند.

نیروی کار بسیار ماهر و کوتاه مدت

نیروی کار دارای مهارت بالا برای دوره های کوتاه مدت ممکن است بتوانند واجد شرایط کار در کانادا باشند به شرط آنکه مدت مشخصی بین هر معافیت صادر شود. طبق شرایط معافیت از اجازه کار در کوتاه مدت، اتباع خارجی ای که در NOC کار می کنند ممکن است از نیاز به مجوز کار برای یک دوره کوتاه کار در کانادا معاف شوند. تحت شرایط معافیت از اجازه کار کوتاه مدت ، نیروی کار باید :

 • انجام کار به مدت 15 روز تقویم پی در پی یا کمتر و گذشت شش ماه از اولین روز کاری با استفاده از معافیت قبلی. یا
 • برای انجام کار به مدت 30 روز تقویم یا کمتر و گذشت 12 ماه از اولین روز کاری با استفاده از معافیت گذشته.

از آنجا که معافیت اجازه کار کوتاه مدت برای تسهیل کار اتباع حارجی ساکن خارج از کانادا طراحی شده است، افرادی که در کانادا اقامت دارند واجد شرایط درخواست دادن برای این معافیت نیستند.

محقق کوتاه مدت

برخی از اتباع خارجی که برای انجام تحقیقات کوتاه مدت به کانادا سفر می کنند ممکن است واجد شرایط معافیت اجازه کار باشند. این معافیت فقط در صورتی اعمال می شود كه محقق شروط زیر را داشته باشد:

 • باید در یک موسسه معتبر دولتی یا یک موسسه تحقیقاتی وابسته تحقیق کند.
 • باید برای 120 روز متوالی یا کمتر کار کند.
 • نباید از این معافیت در 12 ماه گذشته استفاده کرده باشد.
دانشجویی که خارج از دانشگاه کار می کند

دانشجویی که خارج از دانشگاه کار می کند

دانشجویان بین المللی تمام وقت نیازی به مجوز کار برای کار در خارج از دانشگاه در طول تحصیل ندارند. دانشجویان بین المللی تمام وقت واجد شرایطی هستند که حداکثر 20 ساعت در هفته در طول دوره های تحصیلی کار کنند و تمام وقت را در تعطیلات و استراحت های دانشگاهی که بطور منظم برنامه ریزی شده اند، کار کنند.

دانشجویی که در داخل دانشگاه کار می کند

اگر یک دانشجوی بین المللی تمام وقت در کانادا هستید، برای کار در دانشگاهی که در آن تحصیل می کنید، نیازی به اجازه کار ندارید. دانشجویان بین المللی تمام وقت واجد شرایطی هستند که حداکثر 20 ساعت در هفته در طول دوره های تحصیلی کار کنند و تمام وقت را در تعطیلات و استراحت های دانشگاهی که بطور منظم برنامه ریزی شده اند، کار کنند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها