چگونه می توان کد NOC خود را پیدا کرد؟

چگونه می توان کد NOC خود را پیدا کرد؟
چگونه می توان کد NOC خود را پیدا کرد؟

طبقه بندی ملی شغل ها (NOC) یک سیستم شناخته شده و استاندارد ملی است که یک کد چهار رقمی داشته و به شرح  هر شغلی در بازار کار کانادا اختصاص می داده شده است.

NOC که به عنوان کد NOC نیز شناخته شده است، به هر شغلی که در بازار کار کانادا وجود دارد یک کد را اختصاص می دهد. مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) از کدهای NOC برای ارزیابی تجربه کاری هر متقاضی مهاجرتی استفاده می کنند. هر وقت از متقاضیان مهاجرت خواسته می شود تجربه کار را شناسایی کنند، باید این کار را با ذکر کد NOC که به بهترین وجه میتواند به تجربه آنها مرتبط باشد، انجام دهند. برخی از برنامه های مهاجرتی اقتصادی، محدود به متقاضیانی که کدهای NOC خاصی دارند، میشود. بنابراین بسیار مهم است که شما، به عنوان متقاضی، درک کنید که کد NOC چگونه کار می کند.

درک کردن کدهای NOC

انتخاب کد NOC مناسب یکی از مهمترین بخش های برنامه مهاجرتی شما است. اگر ادعای داشتن کد NOCای را دارید که در واقع با تجربه کاری شما مطابقت ندارد، ممکن است درخواست شما رد شده یا به شما برگشت زده بشود. این موضوع بهش ما بستگی دارد تا کد NOC درستی را که انتخاب کنید و مدارکی برای اثبات آن نیز داشته باشید. هر کد NOC دارای عنوان شغلی، اظهارات اولیه و لیستی از وظایف و مسئولیتهای اصلی میباشد.

برای اهداف مهاجرتی به کانادا، عنوان شغلی واقعی شما برای تعیین کردن کد NOC مهم نیست. درعوض، تجربه کاری شما باید با اظهارات اولیه شما مطابقت داشته باشد و شما باید بیشتر وظایف و مسئولیت های ذکر شده را انجام داده باشید. بنابراین ممکن است تجربه کاری شما زیر مجموعه چند کد NOC مختلف قرار داشته باشد، یا عنوان شغلی رسمی شما ممکن است با یک کد NOCای همراه باشد که با تجربه شما مطابقت ندارد.

NOC مشاغل را با اختصاص دادن آن ها هم به نوع مهارت و هم به سطح مهارت سازماندهی میکند. معمولاً نوع مهارت با اولین رقم کد NOC مشخص می شود و سطح مهارت با رقم دوم آن تایین میگردد. برنامه های مهاجرت به کانادا معمولاً به شغل های دارای مهارت بالا یا مهارت پایین مراجعه می کنند. این موضوع مربوط به سطح مهارت کد NOC است که به شغلی اختصاص داده شده است.

نوع مهارت های NOC

نوع مهارت NOC صنعت شغل را مشخص می کند. ده نوع مهارت در ماتریس NOC وجود دارد:

0 – شغل های مدیریتی

 

1 – شغل های تجاری ، مالی و اداری

 

2 – علوم طبیعی و کاربردی و شغل های مرتبط

 

3 – شغل های بهداشتی

 

4 – شغل های آموزشی، حقوق و اجتماعی، خدمات انجمنی و دولتی

 

5 – شغل های هنری ، فرهنگی ، تفریحی و ورزشی

 

6 – شغل های فروش و خدمات

 

7 – اپراتورهای معاملات ، حمل و نقل و تجهیزات و شغل های مرتبط

 

8 – منابع طبیعی ، کشاورزی و شغل های تولیدی مرتبط

 

9 – شغل های مرتبط با ساخت

اولین رقم اکثر کدهای NOC ، نوع مهارت شغلی را مشخص می کند.

سطح مهارت های NOC

سطح مهارت های NOC شغل ها را با توجه به میزان و نوع آموزش و تمرینی که معمولاً برای انجام وظایف یک شغل مورد نیاز است مشخص می کند. پیچیدگی و مسئولیت های یک شغل نیز بخشی از سطح مهارت در نظر گرفته می شود. چهار سطح مهارت در ماتریس NOC وجود دارد:

الف) شغل هایی که معمولاً نیاز به آموزش دانشگاهی دارند

ب) شغل هایی که معمولاً نیاز به آموزش دانشگاهی یا کارآموزی دارند

ج) شغل هایی که معمولاً به آموزش متوسطه و یا آموزش های خاص شغلی نیاز دارند

د) شغل هایی که معمولاً نیاز به آموزش در حین کار دارند

هر یک از این سطح مهارت ها معمولاً با رقم دوم در کدهای NOC نشان داده می شوند:

الف) 0 یا 1 **** ب) 2 یا 3 **** ج) 4 یا 5 **** د) 6 یا 7

استثنا: مشاغل مدیریتی

رقم اول در یک کد NOC نوع مهارت را نشان می دهد، در حالی که رقم دوم سطح مهارت را نشان می دهد. تنها استثناء این فرمول شغل های موجود در مهارت نوع 0 یعنی مدیریت است. از آنجا که شغل های مدیریتی در هر صنعتی وجود دارد، رقم دوم از کل شغل های مدیریتی نشانگر صنعت آن شغل است.

مثال: یک مدیر سیستم اطلاعاتی می تواند در کد NOC 0213 طبقه بندی بشود. رقم اول، 0، نشان می دهد که این یک موقعیت مدیریت است. رقم دوم، 2، آن را به عنوان موقعیتی در صنعت ملی و علمی کاربردی معرفی می کند.

کار با مهارت بالا یا مهارت پایین

برای اهداف مهاجرت، هر شغل طبقه بندی شده در عنوان های سطح مهارتی A یا B یا مهارت نوع 0 (شغل های مدیریتی)، یک کار با مهارت بالا به حساب می آیند. هر شغلی که در عنوان های سطح مهارتی C یا D مهارت طبقه بندی بشود جزو کار با مهارت پایین محسوب می شود. برخی از برنامه های مهاجرتی ممکن است به کارهای نیمه ماهر نیز اشاره داشته باشد، که شامل تمامی شغل های طبقه بندی شده در عنوان های NOC با سطح مهارت A ، B ، یا C یا مهارت نوع 0 باشند.

گروه های اصلی و جزئی

گاهی اوقات، راهنماهای برنامه های مهاجرتی ممکن است به گروه های عمده NOC یا گروه های جزئی آن ارجاع بدهند.

گروه های کلی

به دو رقم اول یک کد NOC با همدیگر اشاره می کنند. به عنوان مثال، گروه کلی 31 به بیشتر شغل های موجود در صنعت بهداشت اشاره دارد (مهارت نوع 3) که به طور کلی نیاز به آموزش دانشگاهی دارند (سطح مهارت A). به همه این شغل ها کد NOC اختصاص داده می شود که با شماره 31 شروع می شود. این شامل دندانپزشکان (3113) ، داروسازان (3131) و متخصصان تغذیه (3132) از بین دیگر شغل های می شود.

گروه های جزئی

به سه رقم اول یا کد NOC مراجعه می کنند. در این دسته از گروه ها، شغل های مشابه را در هر گروه کلی با هم، هم گروه می کنند. به عنوان مثال، قضات (4111) و وکلای (4112) هر دو در گروه جزیی 411 هستند. مددکاران اجتماعی (4152) و مشاوران خانواده (4153) هر دو در گروه 415 جزئی هستند. توجه کنید که دو رقم اول از هر گروه جزئی به گروه های کلی ای  که به آن تعلق دارند اشاره می کند. در این مثال، گروه بزرگ 41 است.

کد NOC خود را پیدا کنید

می توانید کد NOC خود را با جستجوی ماتریس NOC یا توسط صنعت خود یا با کلمات کلیدی مانند عنوان آن شغل  پیدا کنید. حتماً بررسی کنید که توضیح اولیه با توضیحات شغلی شما مطابقت دارد ، و اینکه اکثر وظایف و مسئولیت های ذکر شده تحت عنوان کد NOC را انجام می دهید.

توجه زیادی به استثنائات NOC داشته باشید. اگر به نظر می رسد شغل شما با یکی از کدهای NOC مطابقت دارد، اما با یکی از کد های NOC که به عنوان محرومیت ذکر شده نیز انطباق دارد، شما ممکن است نتوانید ادعای این شغل را داشته باشید. برای هر کد NOCای که ادعا داشتن آن را میکنید، باید با ارائه نامه های مرجع از کارفرما های گذشته خود، درست بود آن را اثبات کنید. در صورتی که به نظر می رسد مشاغل شما با چندین کد NOC مطابقت دارد، باید تعیین کنید کدام یک به بهترین وجه با تجربه شما انطباق دارد. به خاطر داشته باشید كه مأمور ویزا كه برنامه شما را بررسی می كند دانش گسترده ای درباره ماتریس NOC خواهد داشت. اگر آنها تشخیص دهند كه شغل های شما با كد NOC دیگری متناسب است، ممكن است درخواست شما را رد کنند. درباره ماتریس NOC جستجو کنید.

فهرست