برنامه های مهاجرتی کبک 2020

برنامه مهاجرتی کبک 2020

استان کبک کانادا برنامه های مهاجرتی کبک 2020 خود  را برای تضمین اقامت دائم برای کاندیدا های واجد شرایط دایر می کند. دولت فدرال استقلال بیشتری را در سیاست ها و رویه های مهاجرت به استان کبک اعطا کرده است ، به همین دلیل است که برنامه های مهاجرت کبک 2020 اغلب به طور جداگانه با سایر استانها تلقی میشود.

کبک تنها استان در کانادا است که تنها زبان رسمی آن فرانسه است. به همین دلیل ، برخی از برنامه های مهاجرت کبک نیاز به این مهارت دارند یا ترجیحشان افرادی هستند که به زبان فرانسه مسلط باشند.
با این وجود ، مسیرهایی برای متقاضیان غیر فرانسوی زبان که مایل به مهاجرت به استان کبک هستند نیز وجود دارد.

(CSQ) گواهی انتخاب کبک

(CSQ) گواهی انتخاب کبک

برنامه های مهاجرت کبک 2020 از طریق دو مرحله جداگانه تأیید می شوند: انتخاب و پذیرش. انتخاب در سطح استان انجام می شود ، در حالی که پذیرش در سطح فدرال رخ می دهد. برای مهاجرت به کبک ، متقاضی باید واجد شرایط  انتخاب و پذیرش را رعایت کند.
در روند مرحله انتخاب ، هر اتباع خارجی باید از خود استان کبک تأییدیه دریافت کند.

مرحله انتخاب از طریق گواهی انتخاب کبک (CSQ) (سندی است که توسط مقامات مهاجرتی استان صادر شده ) شرح داده می شود که کاربرد موفقی را از میان یکی از برنامه های مهاجرتی کبک دنبال میکند.

برنامه نیروی کار ماهر(QSW)

برنامه نیروی کار ماهر

برنامه نیروی کار ماهر کبک (QSW ) یکی از مسیرهای مهاجرت کبک به سمت اقامت دائم است. به عنوان یک برنامه نیروی کار ماهر ، کلیه متقاضیان موظف هستند حداقل تجربه کاری خود  را شرح دهند. QSW یک برنامه مهاجرتی مبتنی بر امتیاز است ، به این معنی که متقاضیان برای اینکه واجد شرایط باشند باید حداقل یک نمره مشخص را در یک شبکه ارزیابی امتیاز کسب کنند.

در این برنامه نیازی نیست که متقاضی در  زبان فرانسوی حتما مهارت بالایی داشته باشد ، اما مهارت در زبان فرانسه ممکن است منجر به افزایش نمره متقاضی در شبکه ارزیابی امتیاز شود

نامزدهای واجد شرایط باید میزان اشتیاق و علاقه خود را (EOI) را نیز به پرتال آنلاین Arrima که برای این برنامه در نظر گرفته شده است ارسال کنند.

برنامه تجربه کاری در کبک(PEQ)

تجربه کاری

برنامه تجربه کبک (PEQ )
یکی دیگر از مسیرهای برنامه های مهاجرتی کبک 2020 به سمت اقامت دائم کانادا است. این برنامه مستلزم این است که کاندیداها در استان کبک ، چه به عنوان یک نیروی کار خارجی موقت ، چه به عنوان یک دانشجوی بین المللی ، تجربه کاری داشته باشند. متقاضیان PEQ باید تسلط خود را در زبان فرانسه به خوبی نشان دهند. البته این تسلط برای واجد شرایط بودن در این برنامه کافی نیست.  یکی از شرایط دیگر داشتن اقامت قانونی متقاضی در طول زمان تایید شدن و طی کردن مراحل این برنامه است.

برنامه سرمایه گذاری در کبک

برنامه سرمایه گذاری کبک

برای استفاده از برنامه سرمایه گذاری در کبک ، متقاضیان باید دارایی خالص حداقل 2 میلیون دلار کانادا (CAD) و امکان سرمایه گذاری حداقل 1.2 میلیون دلار کانادا( CAD) با یک واسطه مالی در کبک را داشته باشند. متقاضیانی که این معیارها را دارند ممکن است واجد شرایط دریافت اقامت دائم در کانادا از طریق برنامه سرمایه گذاری در کبک باشند.

برنامه کارآفرینی در کبک

برنامه کارآفرینی کبک ، متقاضیان را ملزم می کند که در کنار تجربه و قصد مدیریت یک پروژه تجاری در کبک یا به دست آوردن یک تجارت در کبک ، دارای ظرفیت مالی باشند.

خود اشتغالی در کبک

برنامه نیروی کار خوداشتغال در کبک به افراد خوداشتغال مطمئن اجازه مهاجرت به کبک و ایجاد شغل خود را می دهد. برای واجد شرایط بودن در این برنامه ، متقاضی نیاز به دارایی خالص حداقل 100000 دلار کانادا( CAD) و دو سال تجربه به عنوان نیروی کار خود اشتغال در زمینه ای که قصد دارند در کبک فعالیت کند ، دارد.

گواهی پذیرش کبک (CAQ)

تعدادی از برنامه های اقامت موقت کبک به مجوز گواهی پذیرش کبک (CAQ) که برای اجازه ماندن موقت در کبک است ، نیاز دارند. این شامل اکثر برنامه های تحصیلی برای دانشجویان بین المللی است. توجه: يك CAQ اجازه اقامت موقت در استان كبك را صادر مي كند. با گواهی انتخاب کبک (CSQ) که اجازه اقامت دائم در استان را صادر می کند اشتباه گرفته نشود.

پیشنهاد کاری معتبر

پیشنهاد کاری معتبر

اگر یک کارفرمای کبک بخواهد یک اتباع خارجی را استخدام کند ، ممکن است واجد شرایط ارائه پیشنهاد کاری به اتباع خارجی باشد که به طور رسمی توسط MIDI تأیید شده است. یک پیشنهاد کاری معتبر یک مزیت قوی در برنامه نیروی کار ماهر در کبک (QSW) است زیرا به 8 امتیاز (اگر کار در منطقه مونترال واقع شده باشد) یا 10 امتیاز (اگر موقعیت در خارج از منطقه مونترال قرار داشته باشد) به دارنده می دهد.

همچنین ، دارندگان پیشنهادهای کاری معتبر از نیاز سهمیه برنامه های QSW معاف هستند ، به این معنی که آنها می توانند در هر زمان درخواست CSQ کنند. برای اعتبارسنجی پیشنهاد کاری ، موقعیت کار پیشنهاد شده و اتباع خارجی باید چندین الزامات را برآورده کنند:

واجد شرایط بودن موقعیت کاری:

  • باید برای داشتن موقعیت دائمی و تمام وقت در طبقه بندی مهارتهای ملی NOC) ) دارای مهارت سطح 0 ، A ، B یا C باشد.
  • باید تأثیر مثبت یا خنثی بر بازار کار محلی داشته باشد.
  • باید به صورت کتبی توسط یک کارفرمای در کبک کسی که حداقل 12 ماه در آن کار فعالیت داشته باشد،پیشنهاد شده باشد.
  • در صورت لزوم ، برای استخدام یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم برای موقعیت ، باید اقدامات مناسب استخدام صورت گرفته باشد (به مطالب زیر توجه کنید)

واجد شرایط بودن اتباع خارجی :

اتباع خارجی

  • باید نسخه هایی از اسناد شناسایی ، مدارک تحصیلی ، رزومه کاری(CV ) و یک نسخه کتبی از پیشنهاد کار را ارسال کنند.
  • در صورت تنظیم کردن حرفه در کبک ، باید مجوز یا مدرک لازم برای تمرین و فعالیت در این حرفه را داشته باشد.
  • اگر اتباع خارجی در حال حاضر برای کارفرما کار می کند ، باید یک نسخه از مجوز کار خود را به همراه سه پرداختی اخیر ارائه دهد.

اگر یک اتباع خارجی در حال حاضر برای یک کارفرمای کبک با مجوز کار موقت ،مشغول به کار است، کارفرما نیازی به اثبات این که آنها سعی در استخدام یک کانادایی یا شهروند دارای اقامت دائم برای این موقعیت شغلی داشتند را ندارد. در همه موارد دیگر ، کارفرما باید ثابت کند که تمام تلاش های استخدامی را برای این افراد انجام داده است. این بدان معناست که کارفرمایان قبل از ارائه آن به یک تبعه خارجی باید برای استخدام یک کانادایی تلاش کنند تا موقعیت خود را پر کنند. در صورت برآورده شدن کلیه الزامات پیشنهاد کاری معتبر ، کارفرما می تواند تقاضای اعتبار سنجی را به MIDI ارسال کند.

سؤالات متقاضی مهاجرت به استان کبک

آریما چیست؟

Arrima یک پورتال آنلاین میباشد که در سال 2018 برای مدیریت برنامه های کاربردی در برنامه نیروی کار ماهر کبک (QSW) راه اندازی شد که یک سیستم بیان علاقه مندی (EOI) است، بنابراین کاندیدا های علاقمند می توانند EOI را به Arrima ارسال کنند تا در نظر گرفته بشوند. پس از آن دولت کبک از کاندیدا های منتخب به منظور ارسال درخواست به QSW دعوت می کند.

پروژه مون کبک (Mon Projet Québec) چیست؟

پروژه مون کبک قبل از راه اندازی پرتال جدید آریما در سال 2018، پورتال آنلاینی بود که به منظور مدیریت برنامه های کاربردی نیروی کار ماهر کبک (QSW) استفاده می شد. کاندیدا هایی که در پروژه مون کبک پروفایل های فعال داشتند، می توانند هنوز به پروفایل های خود دسترسی داشته باشند تا اطلاعات شخصی خود را به روزرسانی کنند. دیگر هیچ پروفایل جدیدی بر روی این سیستم ایجاد نمی شود. کاندیداهایی که پروفایل های فعال پروژه مون کبک دارند، همچنان باید بیان علاقه مندی خود را در آریما ارائه دهند تا برای QSW در نظر گرفته شوند.

در کبک برای گرفتن امتیاز خانواده، چه کسانی خانواده محسوب میشوند؟

اعضای خانواده شناخته شده عبارتند از: همسر، فرزند پسر یا دختر، پدر یا مادر، برادر یا خواهر، پدربزرگ یا مادربزرگ و یا ساکنان دائم کبک.

آیا من میتوانم اجازه کارم را با CSQ گسترش بدهم؟

بله ، متقاضیان می توانند در صورت داشتن اجازه کار معتبر در زمان دریافت CSQ، مجوز کار خود را تمدید کنند. اگر اجازه کار قبل از اخذ CSQ منقضی شود، تنها راه تمدید وضعیت آنها به عنوان نیروی کار با داشتن LMIA ممکن است.

بعد از یک درخواست مدرک از MIDI، آیا مدارک من آنلاین بارگزاری میشوند یا توسط نامه ارسال میشوند؟

نسخه های فیزیکی اسناد از طریق نامه ارسال می شوند.

من با CSQ خود چه کاری میتوانم بکنم؟

CSQ به شخص اجازه نمی دهد فعالیت هایی مانند کار یا مطالعه را انجام دهد. CSQ فقط مجاز به درخواست دادن PR در کانادا است.

فهرست