Rate this page

مجوزهای کار LMIA

مجوزهای کار LMIA

ارزیابی تاثیربازار کار (LMIA) سندی است که توسط اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) صادر شده و ارزیابی تأثیر استخدام یک تبعه خارجی در کانادا را ارزیابی می کند. LMIA مثبت نشان می دهد که هیچ شهروند یا مقیم دائم کانادایی ای برای پر کردن یک جایگاه شغلی وجود ندارد، بنابراین یک کارفرما را قادر می سازد تا یک تبعه خارجی را استخدام کند. LMIA منفی نشان می دهد که یک جایگاه شغلی باید توسط یک شهروند یا مقیم دائم کانادایی پر شود.

یک تبعه خارجی نمی تواند درخواست LMIA کند. LMIA ها اسنادی هستند که باید توسط یک کارفرمای کانادایی برای آن ها درخواست بشود. در حالی که گاهی اوقات می توان یک نیروی کار خارجی را استخدام کرد که معاف از نیازمند بودن به باشد، یا اینکه از داشتن مجوز کار معاف باشد، تمام جریان های برنامه نیروی کار موقت خارجی کانادا (TFWP) نیاز دارد که یک کارفرما از LMIA برای استخدام نیروی کاری در خارج از کانادا برای خود استفاده کند. بسیاری از مسیرهای مهاجرتی کانادا که به اقامت دائم ختم میشوند، نیاز دارند که متقاضیان LMIA مثبت را نشان دهند تا بتوانند برای یک پیشنهاد شغلی در کانادا امتیاز کسب کنند.

درخواست LMIA

درخواست LMIA

یک کارفرما می تواند تقاضای LMIA را حداکثر 6 ماه قبل از تاریخ شروع در نظر گرفته شده برای جایگاه شغلی ارائه دهد. روشهای درخواست LMIA بسته به دستمزد شخصی که استخدام می شوند متفاوت است. کارفرمایان برای تعیین اینکه آیا آن موقعیت با دستمزد بالا یا دستمزد پایین محسوب می شود، باید از دستمزد متوسط ساعتی استان یا سرزمین خود مشورت بگیرند، زیرا پست هایی با دستمزد پایین، کارفرما را ملزم به رعایت معیارهای اضافی ای می کند. برای کارفرمایانی که مایل به اخذ LMIA برای مناطق خاصی از اشتغال هستند، جریان های تخصصی ای وجود دارد. این جریان ها موارد زیر میباشند:

 • استخدام پرستار در منزل
 • استخدام نیروی کار کشاورزی
 • استخدام دانشگاهیان خارجی
 • استخدام در داخل استان کبک

پیشنیاز های درخواست LMIA

پیشنیاز های درخواست LMIA

پیشنیاز های درخواست LMIA

درخواست های LMIA به صورت کتبی، از طریق پست، به مرکز پردازش خدمات مربوطه در کانادا ارسال می شوند. درخواست ها باید شواهدی داشته باشند که ضوابط زیر را رعایت کرده اند:

 • هزینه پردازش: تمام درخواست های برای LMIA شامل هزینه پردازش 1000 دلاری (کانادا) است که حتی اگر نتیجه منفی باشد بازپرداخت نمی شود. برخی متقاضیان زیر مجموعه LMIA برای پرستاری در منزل ممکن است از این هزینه معاف باشند.
 • اسناد مشروعیت تجارت: اسنادی که اثبات وضعیت کارفرما به عنوان یک شغل قانونی در کانادا است.
 • برنامه انتقال: کارفرمایان باید طرحی را درباره اینکه چگونه قصد دارند نیاز به استخدام اتباع خارجی دارند را ارائه دهند. درنهایت انتظار می رود کارفرمایان به جای TFW، شهروندان کانادایی و مقیم دائم کانادا را استخدام کنند.
 • تلاش های استخدامی: کارفرمایان باید شواهدی را ارائه دهند که نشان می دهد آنها تلاش های قابل توجهی را در استخدام شهروندان کانادایی و ساکنان دائمی کانادا برای پر کردن آن موقعیت شغلی قبل از استخدام TFW انجام داده اند.
 • دستمزدها: درخواست ها باید اطلاعات مربوط به دستمزدهای TFW را داشته باشند. این امر می تواند موقعیت هایی با دستمزد بالا را از موقعیت هایی با دستمزد پایین متمایز کند و اطمینان حاصل کند که TFW به همان میزان که نیروی کار کانادایی آنها حقوق دریافت میکنند، درآمد خواهند داشت.
 • ایمنی در محل کار: TFW ها دارای همان استاندارد های بهداشتی و ایمنی در محل کاری هستند که همتایان کانادایی آن ها در همان موقعیت شغلی از آن ها بهره مند هستند. به همین دلیل، کارفرمایان باید شواهدی ارائه دهند مبنی بر اینکه TFW تحت پوشش بیمه قرار می گیرد که حداقل معادل پوشش درمانی ارائه شده توسط استان یا سرزمین محل کار باشد.

نیروی کار با دستمزد کم

کارفرمایانی که درخواست های LMIA را برای موقعیت هایی با دستمزد کم ارائه می دهند، باید سه مورد زیر را نیز رعایت کنند:

 • راس TFWs: اگر یک کارفرما قبلاً TFW هایی را استخدام کرده باشد.
 • حمل و نقل: کارفرمایان باید نیروی کار با دستمزد کم را با حمل و نقل مناسبی به کانادا آورده و از آنجا ببرند. این حمل و نقل با هزینه کارفرما ارائه می شود.
 • مسکن: برای نیروی کار با دستمزد کم، باید برای مدت کافی جهت کار در کانادا اسکان مناسبی فراهم شود.

بعد از ارسال

پس از اتمام پردازش درخواست LMIA، تصمیم گرفته شده به کارفرمایان گفته می شود. اگر برای کارفرما LMIA مثبت صادر شود، می تواند برای استخدام یک تبعه خارجی اقدام کند. اگر LMIA منفی صادر شود، متأسفانه کارفرما مجاز به استخدام یک تبعه خارجی نیست.

LMIA های مثبت به مدت 6 ماه از تاریخ اعطا شدن آن معتبر هستند. پس از دریافت یک LMIA مثبت، کارفرما باید به اتباع خارجی اطلاع دهد تا بتوانند برای اجازه کار یا اقامت دائم خود درخواست بدهند. در شرایط خاص، کارفرمایان ممکن است درخواست کنند که درخواست LMIA خود را طی 10 روز پردازش کنند. برای واجد شرایط بودن پردازش سریع، یک کارفرما باید در خارج از کبک بوده و یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

 • جایگاه های شغلی با بالاترین دستمزد: 10٪ بالای دستمزدی که کانادایی ها در استان یا سرزمین کار دریافت می کنند.
 • شغل های مهارتی: حداقل دستمزد متوسط استانی یا سرزمینی را برای این جایگاه شغلی پرداخت می کند.
 • جایگاه های شغلی کوتاه مدت: 120 روز یا کمتر
 • اکسپرس اینتری : LMIA برای کمک به یک کاندیدای اکسپرس اینتری است

دستمزد متوسط ساعتی براساس استان یا سرزمین

اگر یک کارفرما، TFW  ای را استخدام کرده باشد تا در استان یا سرزمین خود دستمزدی متوسط یا بالاتر از متوسط به صورت ساعتی برای استان یا منطقه خود پرداخت کند، باید آنها را از جریان کارمندان با دستمزد بالا برای LMIA بگذرانند. اگر یک کارفرما TFW را استخدام کند تا زیر دستمزد متوسط ساعتی پرداخت شود، باید آنها را از جریان نیروی کار با دستمزد پایین بگذرانند.

استان یا سرزمین

دستمزد 2017  (دلار بر ساعت)

دستمزد 2018 (دلار بر ساعت)

 

دستمزدها قبل از ماه آوریل 22, 2019

دستمزدها از ماه آوریل 22, 2019

آلبرتا

26.40

26.67

بریتیش کلمبیا

23.00

23.98

مانیتوبا

20.83

21.00

نیوبرانزویک

19.35

20.00

نیوفاندلند و لابرادور

21.98

22.00

سرزمینهای شمال غربی

32.00

34.00

نوا اسکوشیا

20.00

20.00

نوناووت

31.00

30.00

انتاریو

22.50

23.08

جزیره پرنس ادوارد

19.00

19.49

کبک

21.75

22.00

ساسکاتچوان

24.00

24.52

یوکان

28.00

30.00

معافیت از پیشنیاز های LMIA

معافیت از پیشنیاز های LMIA

در مواردی خاص، ممکن است لازم نباشد که یک کارفرما برای استخدام یک نیروی کار خارجی، LMIA را بدست آورد. اکثر معافیت های از طریق برنامه پویایی بین المللی مدیریت می شوند.

آسان کردن LMIA (کبک)

استان کبک استقلال قابل توجهی را نسبت به سیاست ها و جریان های مهاجرتی خود حفظ می کند. به همین دلیل، این استان در مورد استخدام نیروی کار خارجی تفاوت های منحصر به فردی دارد. روند آسان شده LMIA به کارفرمایان کبک اجازه می دهد تا بدون نیاز به ارائه مدارکی مبنی بر استخدام یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم کانادا برای پر کردن موقعیتی شغلی، از کارمندان LMIA استفاده کنند.

.

جریان استعداد جهانی

جریان استعداد جهانی (GTS) یک برنامه آزمایشی دو ساله است که در ژوئن سال 2017 به وسیله همکاری بین مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) و اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) آغاز شده است. GTS به برخی از کارفرمایان کانادایی برای استخدام استعدادهای ماهر جهانی کمک می کند تا آنها را قادر به رقابت در مقیاس بین المللی کند. کارفرمایانی که با موفقیت به این برنامه ارجاع داده می شوند، می توانند روند استخدام اتباع خارجی را از طریق استراتژی مهارت ها جهانی تسریع کنند.

انتقال های درون شرکتی

استخدام کارمندان مورد نیاز برای شروع کار

برنامه پویایی بین المللی کانادا اتباع خارجی ماهر را قادر می سازد به طور موقت در کانادا به عنوان انتقال های درون شرکتی کار کنند. اگر یک تبعه خارجی، کارمند یک شرکت در مکانی خارج از کانادا باشد، ممکن است واجد شرایط دریافت اجازه کار با معافیت برای انتقال به یکی از مکان های این شرکت در داخل کانادا باشد. قانون انتقال درون شرکتی برای همه کشورها اعمال می شود.

مجوزهای کار NAFTA

توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) شامل مجموعه گسترده ای از پروتکل های تجاری بین کانادا و ایالات متحده است. NAFTA فرصت های منحصر به فردی را برای اجازه شهروندان ایالات متحده و مکزیک برای کار در کانادا فراهم می کند. اتباع خارجی تحت پوشش مقررات NAFTA ممکن است بتوانند واجد شرایط برای کار در کانادا بدون نیاز به ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) یا اجازه کار باشند.

مجوزهای کار CETA

توافقنامه جامع اقتصادی و تجارت اتحادیه اروپا-کانادا شامل مجموعه گسترده ای از پروتکل های تجاری بین کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. CETA فرصت های منحصر به فردی را برای اجازه شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا برای کار در کانادا فراهم می کند. اتباع خارجی تحت پوشش مقررات CETA ممکن است بتوانند واجد شرایط برای کار در کانادا بدون نیاز به ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) یا اجازه کار باشند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها