اقامت از طریق ازدواج در انگلستان همانند بسیاری دیگر از کشورها یکی از شیوه‌هایی است که افراد با توسل به آن می توانند به انگلستان مهاجرت کنند.

از همین رو در وادی حقوق مهاجرت پرداختن به اقامت و ازدواج در انگلستان، خصوصا با توجه به تمایلی که برای اقامت در این کشور در مهاجران خارجی دیده می شود، ضروری است. با این حال بنا بر  قوانینی که در این باب وجود دارد صرفا نمی‌توان به وجوه بین‌المللی این موضوع پرداخت بلکه باید به حقوق داخلی انگلستان نیز وارد شد و برای درک ازدواج خارجیان در انگلستان و یا مهاجرت به وسیله اقامت از طریق ازدواج در انگلستان به آن گریزی زد.

متقاضیان ورود به این کشور از این طریق باید برخی از این پارامترها را در خاطر داشته باشند تا برای ثبت و یا ورود به این کشور به مشکل برنخورند. از سوی دیگر با آگاهی لازم دست به انتخاب بزنند. ازدواج در انگلستان از وجوه متفاوت به چند دسته تقسیم می شود. در اولین تقسیم بندی ازدواج در انگستان به دو شکل مدنی و مذهبی قابل ثبت است.

بنا بر خواسته طرفین با رجوع به مقامات ذیصلاح که در ازدواج مدنی مقامات دولتی و در ازدواج مذهبی مقامات مذهبی کلیسا هستند، به ثبت می‌رسد. در طول دهه ها این نهاد تغییرات بسیاری را به خود دیده است. حداقل سن افراد برای انعقاد ازدواج در انگلستان شانزده سال است. اگر طرفین زیر هجده سال و بالای شانزده سال باشند نیازمند اجازه والدین و یا قیمین قانونی خود هستند. برخی از خویشاوندان بنابر قواعد امری از ازدواج با یکدیگر ممنوع شدند. رویه ای برای هر یک از اشکال ازدواج تعیین شده است که زوجین موظف به طی آن هستند. در مورد خارجیان و مهاجران شرایط دیگری نیز لازم است که در ذیل به آن می‌پردازیم. به نظر می رسد با رجوع به قواعد بین المللی و هم چنین حقوق داخلی انگلستان بتوان دو فرض را متصور شد.

اقامت و ازدواج در انگلستان پس از مهاجرت

در صورتی که افرادی غیر از تابعین تمایل به اقامت و ازدواج در انگلستان دارند باید رویه ای خاص را طی کنند. ابتدا لازم است بین تابعان کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا و سایرین تفاوت قائل شد. افرادی که تابع کشورهای عضو این قرارداد نیستند باید پیش از ورود به انگلستان ویزای مخصوصی درخواست کنند. بدون چنین ویزایی مقام ذیصلاح قادر به اعلان ازدواج و انجام مراسم آن نخواهد بود. این افراد به چنین ویزایی نیاز دارند تا به انگلستان وارد شوند و ازدواج نمایند یا یک  رابطه مدنی (Civil partnership) را شکل دهند. افراد متقاضی این شیوه باید برخی از پارامترهای قوانین انگلستان برای ازدواج را به جا آورند.

اگر افراد غیر از تبعه کشورهای عضو قرارداد منطقه اقتصادی اروپا باشند که مشمول کنترل اداره مهاجرت هستند، باید در اداره ثبت ازدواج حداقل ۲۸ روز پیش از  برگزاری ازدواج در انگلستان درخواست اعلان دهند. درخواست ثبت ازدواج بنابر شرایط درخواست کنندگان متفاوت می شود.

شرایط درخواست ثبت ازدواج در انگلستان

اگر یکی از طرفین از تابعان بریتانیا و یا افراد مقیم آنجا باشد.

در این شرایط دو تصمیم گرفته می‌شود. اگر طرف دیگر قصد دارد بیش از شش ماه در انگلستان اقامت کند باید برای ویزای شخص مقیم اقدام نماید. این شخص پس از دریافت ویزا و ورود به انگلستان باید در مدت شش ماهه ازدواج کند و سپس درخواست ویزای سه ساله نماید. در غیر این صورت به کشور خود باز گردد.  اگر شخص متقاضی قصد دارد کمتر از شش ماه در انگلستان اقامت کند باید برای ویزای ازدواج و اقامت انگلستان با شرایط مدنی درخواست دهد. شخص پس از گذشت مدت ویزای خود باید به کشور خود بازگردد و برای اخد ویزای سه ساله از داخل کشور خود اقدام نماید. شخص باید اثبات نماید که قبل از انقضای ویزا انگلستان را ترک کرده‌ است و در مدت زمان بودن در آنجا از کمکهای مالی دولت بهره مند نشده است.

  • اگر یکی از طرفین از تابعان کشورهای قرارداد منطقه اقتصادی اروپاست.

در صورتی که این شخص اقامت دائم انگلستان را دارد و مدرک اثبات کننده آن را نیز در اختیار دارد طرف دیگر می‌تواند برای دریافت ویزای خانواده شخص مقیم درخواست اقدام کند. در صورتی که این شخص مقیم انگلستان نباشد، طرف دیگر می‌تواند برای مجوز خانواده اعضای قرارداد منطقه اقتصادی اروپا درخواست دهد تا به شریک خود بپیوندد. در این حالت معمولا طرفین باید اثبات نمایند به مدت ۲ سال با یکدیگر ارتباط داشتند.

  • اگر هیچ یک از طرفین از تابعان انگلستان و یا کشورهای عضو قرارداد منطقه اقتصادی اروپا نباشد و در این کشورها نیز اقامت نداشته باشد.

این اشخاص باید برای ویزای ازدواج یا شرایط مدنی بازدید کننده درخواست دهند.

پس از دریافت ویزا و ورود به خاک این کشور  طرفین باید برای اعلان اقامت و ازدواج در انگلستان اقدام کنند و درخواست دهند. در این مرحله وضعیت مهاجرین شباهت هایی با تابعان بریتانیا پیدا می‌کند. طرفین باید حداقل به مدت ۲۸ روز در اداره ثبت ازدواج، ازدواج خود را اعلان کنند. برای چنین اقدامی طرفین باید حداقل  ۷ روز در انگلستان زندگی کرده باشند. در صورتی که طرفین مشمول طرح کنترل اداره مهاجرت نیستند باید در اداره ثبت ازدواج محلی اقدام نمایند و مدرکی دال بر عدم مشمولیت در طرح اداره مهاجرت عرضه کنند.

در صورتی که یکی از طرفین شرایط ذیل را داشته باشد امکان افزایش  مدت زمان اعلان وجود دارد:

الف) اگر از تابعان کشورهای عضو قرارداد پیش گفته نباشد. ب) وضعیت مهاجرتی نداشته باشد یا محدود باشد  ج) مدارک کافی برای اقامت در بریتانیا ارائه نکند. در این صورت اداره مرکزی تحقیقات دیگری انجام می دهد تا از وضعیت طرفین اطلاع کافی یابد.

 

شرایط لازم برای اقامت و ازدواج در انگلستان

 هنگام دریافت هریک از ویزاهای فوق وجود شرایطی لازم است که به حقوق داخلی انگلستان نیز ارتباط دارد. یکی از مهمترین شرایطی که برای اخد ویزای اقامت و ازدواج در انگلستان لازم است این است که به دلیل جرم انگاری  چند همسری حتما متقاضیان ویزاهای فوق باید این شرط را رعایت نمایند. رعایت شرط حداقل سن ازدواج نیز اجباری است. برای اخد این ویزاها فرد باید بتواند ثابت کند که از شرط حداقل حقوق برای خود و همسرش برخوردار است. از سوی دیگر طرفین باید بتوانند اثبات نمایند که هدف آنها از ازدواج کسب اقامت نمی باشد و همچنین رابطه آنها واقعی است.

اسناد و مدارک لازم جهت ثبت اقامت و ازدواج در انگلستان

برای اقامت و ازدواج در انگلستان اسناد و مدارک شناسایی   (حاوی نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، ملیت و نشانی) را به اداره مربوطه تقدیم کنند. و در صورتی که هریک از طرفین خارج از کشورهای عضد قرارداد منطقه اقتصادی باشد باید در مورد وضعیت مهاجرتی همراه خود اطلاعاتی را در اختیار اداره ثبت ازدواج بگذارد. بنابر مصوبات داخلی انگلستان هزینه‌ای نیز برای این اقدامات در نظر گرفته‌ شده‌ است که باید پرداخت شود.

مهاجرت به انگلستان پس از ازدواج

در صورتی که یکی از طرفین بخواهد از طریق ازدواج اقامت انگلستان را به دست آورد می تواند پس از ثبت قانونی ازدواج با دیگری، با ارائه مدارک لازم از جمله سند ازدواج، اقدام به دریافت ویزای ازدواج در انگلستان کند. در این صورت زوج و یا زوجه باید مقیم انگلستان باشد. صرف وجود اقامت کافی است و نیازی به تابعیت نمی باشد. این شخص باید محل زندگی خود و همسرش را تعیین کند و توانایی مالی حمایت از خانواده را اثبات کند. یکی دیگر از شرایطی که فرد مقیم انگلستان برای بردن همسر خود باید واجد آن باشد این است که به مدت شش ماه در انگلستان کار کرده و مالیات لازم را پرداخت کرده باشد.

دو نکته پس از بیان این توضیحات ضروری است. تابعیت پس از اقامت و ازدواج در انگلستان به طور خودکار به  شخص متقاضی انتقال نمی‌یابد و نیاز به ثبت درخواست است. نکته دوم که خصوصا بعد از قیاس قانون انگلستان با قانون ایران بیشتر جلوه می‌کند این است که شخص مقیم انگلستان لزوما نباید زوج باشد و زوجه نیز می تواند موجبات کسب اقامت انگلستان را برای همسرش فراهم کند.

هنگام ارائه درخواست ویزا اقامت و ازدواج در انگلستان به سفارت طرفین باید سفارت را از قصد خود آگاه کنند. در توضیحات فوق تلاش شد اطلاعاتی لازم و روشن در باب اقامت و ازدواج در انگلستان و مهاجرت به انگلستان به این طریق، ارائه شود. این اطلاعات می تواند افراد را با شرایط و شیوه مزبور آشنا کند تا با آگاهی اقدام نمایند اما پیچیدگی های فرآیند آن نیاز به وکیل مهاجرت را پیش می‌کشد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها