می خواهم در کشوری دیگر سرمایه گذاری کنم

سرمایه گذاری در کشوری دیگر

مهارت ها ، تجربه ها و ارزش دارایی خالص شخصی شما ممکن است واجد شرایط یکی از برنامه های سرمایه گذاری مهاجرتی باشد، که ویزای سرمایه گذاری را با سرعتی بالا برای کمک به متقاضی هایی که در توسعه اقتصاد  شرکت کنند، فراهم میکند.

ما در موسسه مهاجرتی تراجونز به روزترین اطلاعات 20019 سرمایه گذاری در دو کشور انگلستان و کانادا را مطرح می نمائیم تا راه را برای سرمایه گذاری مطمئن و مهاجرت از این طریق را برای  شما هموار کرده باشیم.